Zavedení produktu ligninu
- Nov 20, 2017 -

Lignin lze rozdělit na: lignin-uhličitan amonný, lignin-uhličitan vápenatý, je aromatický polymerní biopolymer, široce nalezený v dřevě, bambusu, rákosu a dalších rostlinách. Je bohatá na obnovitelné zdroje, přirozené chlazení, komplexní využití nových polymerních materiálů. S vyčerpáním petrochemické energie ukázal rychlý vývoj ligninu v tisku a barvení a ropných vrtacích aplikacích v uhelném chemickém průmyslu. Zvláště lignin s bambusovými lopatkami a sulfonát sodný vyvinutý naší společností v Sichuanské bázi mají charakteristiky dobré dispergovatelnosti, nízké nepřijatelnosti, vynikající tekutosti a zpracovatelnosti a jsou nejlepšími přísadami pro výrobu přísady CWS.