Výrobci peptonu Jak detekovat přísady peptonu?
- Nov 20, 2017 -

1, při testování kompozice by měla být použita pro kontrolu speciálních testovacích nástrojů, instalace elektroforézní nádrže, používáme sklo do plastového sáčku, vertikálně upevněné v elektroforetické nádrži a pak sklo po obou stranách správného těsnění, Periferní agar s 1,5% těsněním, děláme dobrou práci s touto podložkou, začali jsme formální test.

2 se vzorek odbarvuje do určité koncentrace reagentů, různé standardní peptony a vzorek se rozpustí v koncentraci 2 mg / ml roztoku na úpravu peptonu a pak ve vhodném tepelném zpracování se obecně zahřívá v plicním edu po dobu 3 minuty Po ochlazení dodržujte některé změny.

3, výrobci peptonu za účelem dosažení určitých výsledků by měli věnovat pozornost situaci mezi sklem musí být utěsněné, ujistěte se, že věnujte pozornost, aby se zabránilo bublinám mezi sklem, přidal k okraji krátké sklenice z prvních tří centimetrů.